Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 1994
Modalitat: LOGSE -Totes
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Llatí II
Obligatorietat: Obligatória en l'opció d'Humanitats i opcional en altres
Durada: 90 minuts
Barem: Traducció: 5 punts; la qüestió: 2 punts; 2ª i 3ª qüestions: 1'5 punts cadascuna.

Els/les alumnes triaran un exercici i contestaran totes les seues parts.

Exercici A

A. Traducció del text

Promeses dels Britans a Cèsar

Interim, consilio eius cognito et per mercatores perlato ad Britannos, a compluribus insulae civitatibus ad eum legati veniunt qui polliceantur obsides dare atque imperio populi Romani obtemperare.

B. Qüestions

  1. Comentari sintàctic del text.
  2. Forma altres verbs, per modificació preverbial, i paraules derivades d'ells en qualsevol llengua coneguda sobre els vocables del text: "perlato" i "veniunt".
  3. La Història o l'Oratòria a Roma (elegeix-ne una).

Exercici B

A. Traducció del text

Intent frustat de Cèsar de reparar els ponts

Hae permanserunt aquae dies complures. Conatus est Caesar reficere pontes, sed nec magnitudo fluminis permittebat neque ad ripam dispositae cohortes adversariorum perfici patiebantur.

B. Qüestions

  1. Comentari sintàctic del text.
  2. Forma altres verbs, per modificació preverbial, i paraules derivades d'ells en qualsevol llengua coneguda sobre els vocables del text: "reficere" i "dispositae".
  3. La poesia Èpica o Lírica a Roma (elegeix-ne una).

Última modificació d'aquesta pàgina: 24 de febrer de 2004