Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 1995
Modalitat: LOGSE - Arts - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Història de l'Art
Obligatorietat: Obligatòria en Arts i optativa en Humanitats i Ciències Socials
Durada: 90 minuts
Barem: L' alumne/a haurà d'elegir l'exercici A, o l'exercici B.
Exercici A: Cada pregunta té una puntuació màxima de 2´5 punts.

Exercici B: Puntuació màxima. Preguntes 1 i 2 (2.5 punts) . Pregunta 3 (3´5 punts). Pregunta 4 (1.5 punts).

Exercici A

Text (Figura 1)

La bellesa no es pot entendre sense la proporció, que és el seu fonament. Però com le parts del cos humà, considerades individualment, poden tenir una forma bella, sense que el conjunt de la figura tinga una bona proporció, d'això resulta que se solen fer observacions particulars sobre la proporció de cada part considerada separadament, fent abstracció de l'essència intel·lectual de la bellesa

J.J. Winckelmann, Historia del arte en la antigüedad, Madrid, 1955

Falta figura 1

Preguntes (Figura 1)

  1. Podeu definir el concepte de bellesa referit a l'art grec?
  2. Els arquitectes grecs són fonamentalment escultors, mentre que els romans són constructors. Sabeu explicar per què?

Preguntes (Figura 2)

  1. A quin autor i a quina època pertany aquesta obra?
  2. Sabeu diferenciar el concepte de paisatge en el Renaixement i en el Barroc?

Falta figura 2


Exercici B

Text (Figura 1)

Lloat sigues, senyor meu, amd totes les teus criatures, / especialment el germà sol, / el qual fa el dia i ens dóna la llum. / I és bell i radiant amb gran esplendor; / de tu, Altíssim, porta significació. / Lloat sigues, senyor meu, per la germana lluna i les estrelles; / en el cel les has format clares, precioses i belles. / Lloat sigues, senyor meu, pel gremà Vent, / i per l'aire, nuvolat, seré, i en tot temps, / pel qual dones suport a les teues criatures...

Sant Francesc d´Assís, Las más bellas oraciones del mundo, Barcelona 1970

Falta figura 1

Preguntes (Figura 1)

  1. Quina importància té Giotto en la història de l'art?
  2. Quins valors propis de l´edat mitjana trobeu en aquesta obra?

Preguntes (Figura 2)

  1. Podeu indicar quins van ser els valors renaixentistes de Brunelleschi com a arquitecte? Què canvia respecte al món de l'edat mitjana?
  2. En quin autor va influir de manera decisiva aquesta obra?

Falta figura 2

Última modificació d'aquesta pàgina: 19 de Febrer de 2004