Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 1996
Modalitat: LOGSE - Arts - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Història de l'Art
Obligatorietat: Obligatòria en la Opció d'Arts i opcional en l'Opció d'Humanitats y en altres
Durada: 90 minuts
Barem: Elegiu, complet, un dels dos exercicis proposats, A o B. El text de suport va referit a la figura 1

Exercici A

Text

Des de fa molt de temps, els succesors del cèlebre Giotto han fet esforços per revelar al món la grandesa del seu enginy i les meravelles que pot aconseguir l'art [...] El Creador Diví, compadit [...], es va dignar, per fi, a llançar una mirada bondadosa sobre la Terra, i va resoldre enviar-nos un geni universal capaç d'abraçar totes les arts de la pintura, l'escultura i l'arquitectura, i portar-les a tota la seua perfecció. Déu va concedir també a aquest mortal privilegiat un fi raonament filosòfic, una alta moral i el do de la poesia, perquè el món poguera veure realitzat en ell, com en un espill, l'ideal viu d'allò més noble i pur a què pot aspirar la humanitat. Toscana [...] va ser elegida com el bressol més digne i mereixidor de l'honor de saludar l'adveniment d'aquest home gloriós.

Girgio VASARI, "Vida de Miquel Àngel", dins Vida de pintors, escultors i arquitectes

Figura 1

"FALTA IMATGE"

Preguntes

  1. Hi ha alguna novetat en la lògica arquitectònica del Renaixement en relació amb aquesta fotografia?
  2. Què recordeu de Miquel Àngel com a arquitecte? Esmenteu alguns exemples

Figura 2

(Sense text de suport)

"FALTA IMATGE"

Preguntes

  1. Quins valors trobes en aquesta pintura (un retrat) del pintor Vicent Van Gogh?
  2. Assenyaleu algun tret que diferencie la pintura de l'impressionisme de la postimpressionista

Exercici B

Text

De l'art grec, que sembla un culte desinteressat a les idees d'harmonia i de bellesa abstracta, passem a una arquitectura essencialment utilitària. En el sentiment romà, l'arquitectura esdevé l'òrgan d'una autoritat totpoderosa, per a la qual la construcció dels edificis públics és un mitjà de dominació. Els romans construeixen per assilimar les nacions sotmeses i doblegar-les als costums de l'esclavitud [...]. Els procediments testimonien un geni organitzador que disposa, sense mesura, de la força material i sap utilitzar-la. Per a Roma, l'art de construir consisteix a utilitzar aquesta força il·limitada que la conquista ha posat al seu servei.

A. CHOISY, Història de l'arquitectura

Figura 1

"FALTA IMATGE"

Preguntes

  1. Quines aportacions i quines novetats té l'arquitectura romana respecte de la grega?
  2. Enumereu i raoneu construccions romanes importants en la denominada arquitectura civil

Figura 2

(Sense text de suport)

"FALTA IMATGE"

Preguntes

  1. De qui és aquesta obra, dels denominats primtius flamencs? Característiques d'aquesta escola artística
  2. Per què apareix el retrat en aquesta època com a modalitat pictòrica? Justifiqueu la resposta

Última modificació d'aquesta pàgina: 19 de febrer de 2004