Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny 1996
Modalitat: LOGSE - d' Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Llatí II
Obligatorietat: Obligatoria en l'opció d' Humanitats i opcional en la de Ciències Socials
Durada: 90 minuts
Barem: Traducció: 5 punts; 1ª qüestió: 2 punts; 2ª y 3ª qüestions: 1,5 punts cadascuna

Exercici A

A. Traducció del text

Ambiòrix s'encamina cap al territori del Aduàtucs

Hac victoria sublatus Ambiorix statim cum equitatu in Aduatucos, qui erant eius regno finitimi, proficiscitur. Neque noctem neque diem itermittit peditatumque se subsequi iubet.

CAES, Gall. V 38, 1. Ed. Hering. Teubner, Leipzig, 1987.

B. Qüestions

  1. Comentari sintàctic del text
  2. Forma altres verbs, per modificació preverbial, i paraules derivades d'ells en qualsevol llengua coneguda, sobre erant i subsequi
  3. La Historiografia o l'Oratoria a Roma. (Eligeix-ne una)

Exercici B

A. Traducció del text

Cèsar prepara el setge de la capital dels Bitúrigs

Castris ad eam partem oppidi positis Caesar, quae intermissa a flumine et a paludibus aditum, ut supra diximus, angustum habebat, aggerem apparare, vineas agere, turres duas constituere coepit.

CAES. Gall. VII 17, 1. Ed Hering. Teubner, Leipzig, 1987.

B. Qüestions

  1. Comentari sintàctic del text
  2. Forma altres verbs, per modificació preverbial, i paraules derivades d'ells en qualsevol llengua coneguda, sobre positis i diximus
  3. La poesia Èpica o Lírica a Roma. (Eligeix-ne una)

Última modificació d'aquesta pàgina: 24 de febrer de 2004