Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 2002
Modalitat: LOGSE -Ciències de la Natura i de la Salut - Tecnología
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Dibuix Tècnic
Obligatorietat: Opcional en l'Opció Científico-Tècnica i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: 2 punts sobre 10. Heu de contestar les cinc preguntes de l'exercici A o les cinc de l'exercici B, sense d'esborrar les construccions auxiliars.

Ejercicio A

Pregunta 1 (2 punts)

Dividiu un angle de 90º en tres angles iguals, amb l' ajuda del compàs.

Pregunta 2 (2 punts)

L' heptàgon regular de la figura es troba circunscrit a una circunferència, dibuixeula i obteniu un dels pentàgons regulars inscrit en aquesta.

Falta dibuix

Pregunta 3 (2 punts)

Sistema dièdric: Sobre un pla la traça vertical del cual forma un angle de 45º amb la línia de terra i la traça horitzontal forma un angle de 60º amb la línia de terra, situeu un punt A de cota 30 mm.

Pregunta 4 (2 punts)

Donats l'alçat, la planta i el perfil dret del sòlid, dibuixeu la perspetiva cavallera a escala 3:5, amb coeficient de reducció 0,5 i angle XOY = 135º.

Falta dibuix

Pregunta 5 (2 punts)

Edifici Casa de la Cascada, de Frank Lloid Wright, Mill Run (Pennsylvania) 1935-37

Falta fotografiaEjercicio B

Pregunta 1 (2 punts)

Construïu un pentàgon regular semblant a un altre de 25 mm de costat, si sabem que la raó de semblança és 5:4.

Pregunta 2 (2 punts)

Determineu l' eix radical de dues circunferències de radis 30 mm i 13 mm, la distància de les quals és de 10mm.

Pregunta 3 (2 punts)

Dibuixeu la secció produïda pel pla P en el sòlid donat i obteniu la vertadera magnitud d'aquesta secció.

Falta dibuix

Pregunta 4 (2 punts)

Dibuixeu a escala 1:1 les projeccions ortogonals, segons el sistema europeu: Alçat, Planta i Perfil dret del cos sòlid representat a la mostra, amb línies ocultes, sense ceficient de reducció.

Falta Dibuix

Pregunta 5 (2 punts)

En l'obra Interior de una iglesia, de Emanuel Witte, 1668:

Falta fotografia

Última modificació d'aquesta pàgina: 17 de febrer de 2004