Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 1996
Modalitat: LOGSE -Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Geografia
Obligatorietat: Opcional en l'Opció de Ciències Socials i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: Exercici 1. Puntuació de cada pregunta 2 punts. Exercici 2. 2,5 punts per pregunta.

Exercici 1

  1. Si l'índex de rodeo entre dos punts es calcula dividint la distància real entre la distància ideal en llínea recta, assenyaleu, a partir del mapa del Document 1 les àrees geogràfiques amb una millor i una pitjor accessibilitat?
  2. Quins factors poden explicar aqueixa millor o pitjo accessibiltat?
  3. Concideix la millor accessibilitat amb el traçat de les autopistes (Document 2)? Indiqueu els factors que poden haver influït en el traçat d'una autopista.
  4. Assenyaleu les causes del conflicte que s'ha generat entre partidaris i no de la gratuitat de l'autopista A7 (Document3).
  5. Elaboreu un INFORME a partir de les dades aportats i d'altres que pugues disposar on s'analitze si la construcció d'autopistes es la millor solució per lograr una xarxa de comunicacions més homogènia i respectuosa amb l'entorn.

Document 1

FALTA IMAGEN

Document 2

FALTA IMAGEN

Document 3

FALTA IMAGEN


Exercici 2

  1. Els avanços dels medis de transport i comunicació han fet possible el desenvolupament del turisme de masses, de la cual cosa el component fonamental és la cerca naturaletza i dels espais d'oci. Relaciona aquesta idea amb les dades de les figures 1 i 2, referents a les principals regions turístiques.
  2. El turisme és un dels pilars fonamentals de l'economia espanyola, ja que a la seua contribució a l'ingrés per divises, hi ha que afegir el seu estímul a altres activitats económiques. A quines actvitats ens referim? Quines altres conseqüències económiques té el sector turístic segons les figures 3 i 4?
  3. El paper de les Comunitats de "l'arc mediterrani" en l'oferta turística és evident (figura 2 ), les raons que justifiquen això són de tipus físic-ecológic i la anomenada renda de situació, es a dir l'accesibilitat; observeu les figures 5, 6 y 7 comenteu-les.
  4. Realitza un INFORME-COMENTARI al voltant de l'evolució del sector turístic a Espanya durant les darreres anys.

Fig. 1

FALTA TABLA

Fig. 2

FALTA IMAGEN

Fig. 3

FALTA TABLA

Fig. 4

FALTA GRÁFICA

Fig. 5

FALTA IMAGEN

Fig. 6

FALTA TABLA

Fig. 7

FALTA IMAGEN

Última modificació d'aquesta pàgina: 19 de maig de 2003