Tornar a l'índex d'exàmens Pruebas de acceso a facultades, escuelas técnicas superiores y colegios universitarios

Comunidad: Comunidad Valenciana
Convocatoria: Setembre 1996
Modalidad: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Ejercicio: 2n Exercici
Asignatura: Llatí II
Obligatoriedad: Obligatòria en l'Opció d'Humanitats i opcional en altres i obligatòria també en la Opció d'Humanitats i Ciències Socials
Duración: 90 minuts
Baremo: Traducció: 5 punts; 1a Qüestió: 2 punts; 2a i 3a Qüestions: 1,5 punts cadascuna. L'alumnat haurà de triar un exercici (A o B) i respondre totes les parts

Exercici A

A. Traducció del text

Els enemics es reagrupen disposats a lluitar de nou

Hostes re nova perterriti, muro turribusque deiecti in foro ac locis patentioribus cuneatim constiterunt hoc animo, ut, si qua ex parte obviam contra veniretur, acie instructa depugnarent.

CAES. Gall, VII 28,1. Ed. Hering. Teubner, Liepzing, 1987.

B. Qüestions

  1. Comentari sintàctic del text.
  2. Forma altres verbs, per modificació preverbial, i paraules derivades d'ells en qualsevol llengua coneguda, sobre veniretur i depugnarent.
  3. La Historiografia o l'Oratòria a Roma. (Eligeix-ne una).

Exercici B

A. Traducció del text

Cèsar marxa vers els Bel.lòvacs per a conèixer llurs plans

His copiis coactis ad Bellovacos proficiscitur castrisque in eorum finibus positis equitum turmas dimittit in omnes partes ad aliquos excipiendos, ex quibus hostium consilia cognosceret.

CAES. Gall, VII 7,1. Ed. Hering. Teubner, Liepzing, 1987.

B. Qüestions

  1. Comentari sintàctic del text.
  2. Forma altres verbs, per modificació preverbial, i paraules derivades d'ells en qualsevol llengua coneguda, sobre dimittit i cognosceret.
  3. La poesia Èpica o Lírica a Roma. (Eligeix-ne una).

Última modificación de esta página: 24 de febrer de 2004