Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 1997
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Llatí II
Obligatorietat: Obligatòria en la Opció d'Humanitats i opcional en altres. Obligatòria també en la Opció d'Humanitats i Ciències Socials
Durada: 90 minuts
Barem: Traducció: 5 punts; 1ra Qüestió: 2 punts; 2na i 3ra Qüestió: 1,5 cadascuna. Els/Les alumnes triaran un exercici i contestaran a totes les seues parts.

Exercici A

A. Traducció del text

Lloc on s'entrevistaren Ariovist i Cèsar

Planities erat magna et in ea tumulus terrenus satis grandis. Hic locus aequo fere spatio ab castris Ariovisti et Caesaris aberat. Eo, ut erat dictum, ad conloquium venerunt.

CAES. Gall I 43, 1. Ed. Hering. Teubner, Leipzig, 1987.

B. Qüestions

  1. Comentari sintàctic del text.
  2. Forma altres verbs, per modificació preverbial, i paraules derivades d'ells en qualsevol llengua coneguda, sobre aberat i dictum.
  3. La Historiografia o l' Oratòria a Roma. (Eligeix-ne una).

Exercici B

A. Traducció del text

Cassivelaune envia emissaris per rendir-se a Cèsar

Cassivellanus hoc proelio nuntiato, tot detrimentis acceptis, vastatis finibus, maxime etiam permotus defectione civitatum, legatos per Atrebatem Commium de deditione ad Caesarem mittit.

N. B. Cassivellaunus, -i: Cassivelaune, capitost bretó.

B. Qüestions

  1. Comentari sintàctic del text.
  2. Composar altres verbs, per modificació preverbial, i paraules derivades d' ells en qualsevol llengua coneguda, sobre permotus i mittit.
  3. La poesia Èpica o Lírica a Roma. (Eligeix-ne una)

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003