Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 1997
Modalitat: LOGSE - Arts - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Història de l'Art
Obligatorietat: Obligatòria en l'Opció d'Arts i opcional en l'Opció d'Humanitats i en altres.
Durada: 90 min.
Barem: Elegiu un dels dos exercicis proposats, A o B amb totes les qüestions que inclou cadascún. El text de suport fa referència a la figura nº 1. Cada pregunta val 2,5 punts.

Exercici A

Figura 1

Miguel Ángel. Sepulcros de los Médicis. S. XVI

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Text

Va causar molta més sorpresa, pèro, que en considerar el que calia fer en els sepulcres del duc Giuliano i del duc Lorenzo de Mèdici, pensara que la terra no era suficient a la grandesa d'ells per a donar-li digna sepultura; i va voler que i foren representades totes les parts del món i que estigueren al voltant seu i cobriren els sepulcres en quatre estàtues: en un va possar la Nit i el Dia i en l'altre l'Aurora i el Crepuscle.

G.Vasart, Vida d'artistes il·lustres, vol. V, Barcelona, 1957

Preguntes

  1. Expliqueu la relació que s'estableix en el Renaiximent entre mecenes i artista.
  2. ¿Quin és l'ideal de bellesa del Cinquecento?

Figura 2 (sense text de suport)

Arco de Constantino. Siglo IV

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Preguntes

  1. Analitzeu el monument desde el punt de vista formal i tenint en compte el seu valor simbòlic.
  2. Podeu esmentar altres monuments conmemoratius romans?

Exercici B

Figura 1

Le Corbusier. Unidad de vivienda de Marsella. Siglo XX

Le Corbusier. Unidad de vivienda de Marsella. Siglo XX

Text

Una relació molt important per a la tranquil·litat en un habitatge és la relació amb el medi social en que està situat"..."La relació de veïnatge ha de ser estudiada de forma especial per l'arquitecte quan projecta conjunts d'habitatges, especialment en grans edificis col·lectius, com en el cas de la unitat d'habitatge de Marsella, realitzada per Le Corbusier"... "En aquest cas la relació de veïnatge és fonamental, ja que si l'edifici està habitat per un grup social de certa cultura, la relació serà acceptable, pèro si no és així, la vida dels habitants es fara sumament desde el punt de vista psicològic, ja que la relació de veïnatge és molt més estricta que en un barri de cases unifamiliars.

E.Tedeschi, Teoria de l'Arquitectura, Buenos Aires, 1962

Preguntes

  1. Quins són els principis fonamentals de l'arquitectura racionalista?
  2. Raoneu els canvis que ha experimentat l'habitatge amb l'arribada del racionalisme.

Figura 2 (sense text de suport)

Pedro Pablo Rubens. La Concepción. Siglo XVII

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Preguntes

  1. En quina mesura aquesta obra d'art és representativa del moviment catòlic de la contrarreforma?
  2. A partir de le percepció d'aquesta obra, pots expresar la teua opinió sobre la seua cualitat d'obra mestra?

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003