Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 1998
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Economia
Obligatorietat: Opcional en l'Opció de Ciències Socials i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: Heu d'elegir un d'aquests exàmens: Exercici A, Exercici B

Exercici A

A. Contesteu breument a quatre de les següents cinc qüestions.Cada una val un punt.

 1. Definiu què és un factor de producció i esmenteu algun exemple.
 2. Quan es pot produir un desplaçament de la funció de l'oferta?
 3. Què és el producte interior brut per càpita?
 4. Què representa una corba d'indiferència?
 5. Definiu el terme taxa de desocupació?

B. Contesteu la següent pregunta.Val tres punts.

Parleu sobre la inflació. Digueu en què consisteix,com es mesura,quins tipus d'inflació podem trobar i quines en són les conseqüències.

C. Contesteu la següent pregunta.Val tres punts.

Suposem la següent funció de demanda X= 40-2P i la funció d'oferta X= 18P, en què X representa la quantitat i P el preu unitari.

 1. Representeu aquestes funcions gràficament.
 2. Calculeu el preu i la quantitat d'quilibri.
 3. Suposeu ara que la funció de demanda és X= 60-2p. Calculeu el nou preu i la quantitat d'equilibri.

Exercici B

A. Contesteu breument a quatre de les següents qüestions.Cada una val un put.

 1. Què és un bé substitutiu?
 2. En què es basa la llei dels rendiments decreixents?
 3. Què és un cost variable de producció?
 4. Quan diem que existeix un dèficit públic en el pressupost de l'Estat?
 5. Què és un mercat de competència perfecta?

B. Contesteu la següent pregunta. Val tres punts.

Partint d'una situació de competència perfecta, comenteu com actua el mecanisme de mercat en una economia. Parleu sobre l'oferta, la demanda i com s'aconsegueix l'equilibri de mercat.

C. Llegiu el següent text i comenteu-lo.Quin és l'argument econòmic bàsic pel qual els esperats ingressos derivats de l'augment de gasolina no es van produir? Podríeu relacionar-lo amb el concepte d'elastcitat? En aquest cas, de quin tipus d'elastcitat estaríem parlant? La gasolina, en aquest cas, era poc elàstica com sol ser habitual o tot el contrari? Raoneu la respota.

La ciutat de Washington sempre està escassa d'ingressos. En un intent de recaptar més, l'alcalde, Marion Barry, va decidir apujar l'impost municipal sobre la gasolina. Desgraciadament les projeccions de l'alcalde van ser errònies. Les vendes de gasolina de la capital en els mesos següents van baixar espectacularment. Van tancar deu estacions de servei i van ser acomiadats més de 300 treballadors. Els regidors, amb l'alcalde al capdavant, van oblidar l'existència d'altres béns i del seu preu. A una milla aproxiadament els automobilistes podien comprar gasolina en diferents estats, com ara Maryland o Virgínia.

Traducció de Schiller B.R., Principios Esenciales de Economía.

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003