Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 1998
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura y de la Salut - Tecnologia
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Dibuix Tècnic
Obligatorietat: Opcional en l' Opció Cientifico-Tècnica i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: Cadascuna 2 punts. Heu de contestar a les cinc preguntes de l'exercici A o a les 5 de l'exercici B, sense d'esborrar construccions auxiliars

Exercici A

Pregunta 1 (2 punts)

Tenint en compte que la polzada es una mesura de longitud anglosaxona equivalent a 2,54 cm, dibuixeu una escala gràfica, amb contraescala, que permeta passar les mesures en polzades al sistema mètric decimal.

Pregunta 2 (2 punts)

A partir de les dades que apareixien en la mostra, dibuixeu a escala 1:1 la figura que no està dibuixada a aquesta escala. Cotes en mm. Heu de marcar amb un traç transversal els punts de enllaç i tangència.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Pregunta 3 (2 punts)

Donat un sòlid per les seues projeccions en sistema europeu, dibuixeu la perspectiva isomètrica a escala 1:1, sense aplicar coeficients de reducció.

Pregunta 4 (2 punts)

Sistema Dièdric: Dibuixeu les projeccions de les rectes següents: R horitzontal, F frontal, T paral·lela a la línia de terra i S que passa per la línea de terra.

Pregunta 5 (2 punts)

Edificio La Torre de Einstein, de Erich Mendelsohn, Postdam (Alemania) 1919-1921:


Exercici B

Pregunta 1 (2 punts)

Construïu gràficament la mitjana proporcional, x, entre dos segments donats, AB= 66 mm i CD= 24 mm.

Pregunta 2 (2 punts)

Dibuixar la figura simètrica a la donada respecte a l'eix indicat. En la solució s'hauran de dibuixar només l'eix de simetria i la figura sol·licitada, a escala 1:1. La mostra no està dibuixada a aquesta escala. Cotes en mm.

Pregunta 3 (2 punts)

Representeu l'alçat, la planta i el perfil esquerre del sòlid adjunt, prenent com a alçat el sentit de la fletxa. Feu el dibuix a escala 1:1 i acoteu-lo segons les normes UNE.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Pregunta 4 (2 punts)

Donat el prisma truncat de la figura, dibuixeu el seu desenvolupament a escala 1:1.

Pregunta 5 (2 punts)

Minarete de la gran mezquita de Samarra, de al-Mutawakkil, 848 a.C.:

Última modificació d'aquesta pàgina: 25 de febrer de 2004