Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 1998
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Exercixi: 2n Exercici
Assignatura: Geografia
Obligatorietat: Opcional en l'Opció de Ciències Socials i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: 2,5 punts per pregunta. Trieu un dels dos exercicis proposats

Exercici 1

Faltan preguntas

Document 1

Exercici 1. Document 1

Document 2

Exercici 1. Document 2

Document 3

Exercici 1. Document 3

Document 4

Capacitat de producció d'energía hidroelèctrica en les cuenques hidrogràfiques peninsulars.

Plan hidrológico Potencia instalada (kW/h)
Norte I 2.473.300
Norte II 1.041.900
Norte III 47.900
Duero 3.318.620
Tajo 2.680.099
Guadiana I 210.847
Guadiana II -
Gualdalquivir 671.550
Guadalete - Barbate 5.000
Sur 456.856
Segura 76.099
Júcar 477.369
Ebro 3.604.000
Total cuencas peninsulares 15.063.540

Fuente:M.O.P.U (1990): Plan hidrológico: síntesis de documentación básica

Document 5

Exercici 1. Document 5


Exercici 2

  1. Assenyaleu les pautes seguides per les diferents formes de transport de viatgers en l'interior d'Espanya des del 1950 fins al 1990 (document 1).
  2. Compareu l'evolució de la xarxa de carreteres de gran capacitat (document 2) i el desenvolupament experimentat pel parc d'automóbils en circulació (document 3).
  3. La integració d'Espanya en Europa exigeix la millora dels eixos pirenencs, com també la connexió de les diferents comunitats a aquest eixos. Analizeu la xarxa de carreteres espanyoles en relació amb l'europea (document 2 i 4).
  4. El món del ferrocarril no pot restar al marge de la formació d'aquesta xarxa de transport europea. A partir del que ofereixen els documents 5 i 6, assenyaleu: quina ha sigut la principal aposta per la qual han optat en matèria de ferrocarrils les diferents administracions? Raoneu la resposta.
  5. Elaboreu un INFORME i assenyaleu-hi si el disseny de la xarxa de transports espanyola respon a la necessitat d'ajudar a disminuir les desigualtats entre les regions, tant d'Espanya com d'Europa, o més aviat els principals objectius són uns altres.

Document 1

Trafic interior de viatjers segons el tipus de transport

Exercici 2. Document 1

Document 2

Exercici 2. Document 2. Imatge 1

Exercici 2. Document 2. Imatge 2

Exercici 2. Document 2. Imatge 3

Document 3

Evolucio del parc d'automobils en circulacio

Exercici 2. Document 3

Document 4

Exercici 2. Document 4

Document 5

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Document 6

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Última modificació d'aquesta pàgina: 24 de febrer de 2004