Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 1998
Modalitat: LOGSE - Totes
Exercici: 1r Exercici A
Assignatura: Història
Obligatorietat: Obligatòria
Durada: 90 minuts
Barem: Preguntes 1 i 2: 3,5 punts cadascuna. Pregunta 3: 3 punts

Primera opció

"La història dirà que el partits de govern no van complir el seu deure, perquè després d'un quart de segle no havien de quedar a la dreta ni a l'esquerra forces considerables que no estigueren incorporades al mecanisme i al funcionamente de la política del país.

La realitat és aquesta: la immensa majoria del poble espanyol està abstinguda, no intervé gens ni mica en la vida pública; dels qui queden, elimineu les multituds socialistes, anarquistes i llibertàries que estan sobre l'horitzó, en el firmament, però que estan en una altra constel·lació i no tenen res a veure amb aquest sistema planetari. Dels qui queden, resteu les masses carlines i les masses republicanes de tots els matisos; aneu comptant mentalment el que us queda, subdividiu-ho entre les fraccions governants: i digueu la força verdadera del que queda en el país de cadascuna; la força que representa cada organisme governant, amb la seua majoria, amb el seu vot decisiu, amb l'acció i la direcció que exerceix en els negocis de la nació. Aquesta és la realitat; i perquè aquesta és la realitat, es poden presenciar els fets que estem veient, les proves, a voltes lamentables, a voltes sorprenents, de l'absolut divorci, de la falta de tracte i de comunicació entre el Govern i el poble"

Discurs de Maura en un debat parlamentari de 1901

Llegiu atentament el text i responeu les preguntes següents:

  1. Aquest discurs parlamentari de Maura posa en relleu la degeneració del sistema polític de la restauració a principis del segle XX. Podríeu explicar com funcionava el sistema i per què es va produir aquesta evolució política?
  2. En el seu discurs, Maura fa al·lusió als moviments obrers. Dibuixeu una panoràmica de la situació del món del treball i de les diverses concepcions polítiques que s'hi van desenvolupar.
  3. Aquest panorma polític es fonamentava sobre una realitat social, cultural i econòmica llargament denunciada per Joaquín Costa i els seus companys regeneracionistes. Podríeu assenyalar els trets més característics d'aquella situació?

Opció segona

En 1808, precipitada per la invasió napoleònica, s'obri la crisi definitiva del sistema polític i social de l'Antic Règim.

Responeu les qüestions següents relacionades amb el tema.

  1. Expliqueu breument les bases de l'absolutisme i de l'organització social per estaments pròpia de l'Antic Règim.
  2. Quins problemes i quines contradiccions de l'Antic Règim van desembocar en la crisi de 1808 i en el sorgiment del liberalisme?
  3. Quins aspectes destacaríeu en l'obra de les Corts de Cadis com a expressió del primer liberalisme espanyol?

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003