Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 1998
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Cièncias Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Llatí II
Obligatorietat: Obligatòria en l' Opció d'Humanitats i opcional en altres. Obligatòria també en l' Opció d'Humanitats i Ciències Socials
Durada: 90 minuts
Barem: Traducció: 5 punts; 1ra qüestió: 2 punts; 2na i 3ra qüestions:1,5 punts cadascuna. Els/les alumnes triaran un exercici i contestaran totes les seues parts.

Exercici A

A. Traducció del text

Cèsar ix de nit del seu campament i arriba pel mati al dels seus enemics

Quibus rebus cognitis media nocte silentio profectus ad hostium castra mane pervenit. Illi celeriter per exploratores adventu Caesaris cognito carros impedimentaque sua in artiores silvas abdiderunt, copias omnes in loco edito atque aperto instruxerunt.

(CAES. Gall, VII 18, 2-3. Ed. Hering. Teubner, Lleipzig, 1987).

B. Qüestions

  1. Comentari sintàctic del text.
  2. Forma altres verbs, per modificació preverbial, i paraules derivades d'ells en qualsevol llengua coneguda, sobre profectus i pervenit.
  3. La Historiografia o l'Oratòria a Roma. (Eligeix-ne una).

Exercici B

A. Traducció del text

Els sueus en retornar a llur país són atacats pels qui viuen a les proximitats del Rin

Hoc proelio trans Rhenum nuntiato Suebi, qui ad ripas Rheni venerant, domum reverti coeperunt. Quos ubi, qui proximi Rhenum incolunt, perterritos senserunt, insecuti magnum ex his numerum occiderunt.

CAES. Gall. I 54. 1. Ed. Hering. Teubner. Leipzig, 1987.

B. Qüestions

  1. Comentari sintàctic del text.
  2. Forma altres verbs, per modificació preverbial, i paraules derivades d'ells en qualsevol llengua coneguda, sobre venerant i senserunt.
  3. La poesia Èpica o Lírica a Roma. (Elegeix-ne una).

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003