Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 1999
Modalitat: LOGSE - Totes
Exercici: 1r Exercici
Assignatura: Història
Obligatorietat: Obligatòria
Durada: 90 minuts 
Barem: Pregunta 1: 2,5 punts, Pregunta 2: 3,5 punts, Pregunta 3: 4 punts.

Primera opció

Les eleccions celebrades diumenge em revelen clarament que no tinc l'amor del meu poble. La meua consciència em diu que aqueix desviament no serà definitiu, perquè procuraré sempre servir a Espanya, dedicat a l'únic afany en l'interès públic fins en les més crítiques conjuntures.Un rei pot equivocar-se i sens dubte jo vaig errar alguna vegada, però sé bé que la nostra pàtria es va mostrar sempre generosa davant les culpes sense malícia.Sóc el rei de tots els espanyols i també un espanyol. Trobaria mitjans sobrats per a mantenir les meues prerrogatives règies en l'eficaç forcejament contra els qui les combaten; però de manera resolta vull apartar-me d'allò que implique llançar un compatriota contra un altre, en una guerra civil fratricida.

No renuncie a cap dels meus drets, perquè més que meus són dipòsits acumulats per la història i m'han de demanar un dia compte rigorós de la seua custòdia. Espere conèixer l'expressió autèntica de la consciència col·lectiva. Mentre parla la nació, suspenc deliberadament l'exercici del poder reial i la reconec com a única senyora dels seus destins.

També vull complir ara el deure que em dicta l'amor a la pàtria. Demane a Déu que també, com jo, el senten i el complisquen tots els espanyols. Alfonso. Rei.

Manifest de D. Alfonso de Borbón publicat en La Vanguardia de Barcelona el 17 d'abril de 1931

Llegiu atentament el text i responeu les preguntes següents:

  1. Identifiqueu la idea principal del text i el nucli temàtic de la matèria on el situaríeu.
  2. Expliqueu l'enfonsament de la Monarquia d'Alfonso XIII.
  3. Podríeu assenyalar els trets més característics del nou sistema polític articulat després de l'enfonsament de la Monarquia?

Segona opció

Durant l'època d'Isabel II es va desmantellar l'Antic Règim i es va construir l'Estat Liberal espanyol. El procés es va caracterizar, entre altres coses, per uns canvis jurídico-polítics essencials; però tambè per la bel·ligerància del carlisme i per les iniciatives de les opcions democràtiques.

Responeu les qüestions següents sobre el tema:

  1. Expliqueu breument els canvis jurídico-polítics.
  2. En què va consistir el carlisme?
  3. En què van consistir les opcions democràtiques?

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003