Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatoria: Setembre de 1999
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Biologia
Obligatorietat: Obligatòria en l'Opció de Ciències de la Salut i opcional en altres. Obligatòria també en l'Opció Científico-Tècnica i de Ciències de la Salut.
Durada: 90 minuts
Barem: L'examen consta de dos exercicis A i B; l'alumne haurà de triar-ne un i respondre les qüestions de les tres preguntes que el componen.Cadascuna de les preguntes es valorarà sobre 10 punts i el total es dividirà per tres.

Exercici A

Pregunta 1. La cèl·lula: Unitat d'estructura i funcióPregunta 1. La cèl·lula

Observa l'esquema i respon:

 1. Identifica les estructures assenyalades
 2. Assenyala les diferències estructurals entre la membrana plasmàtica i la paret cel·lular
 3. Explica les diferències entre una cèl·lula procariota i una cèl·lula eucariota

Pregunta 2. El nucli: Estructura de informacióPregunta 2. El nucli

Aquesta imatge representa diferents nivells en el grau d'empaquetament de la cromatina

 1. Ordenal's de menor a major. Dóna una explicació breu de cada un, i indica com s'organitza la cromatina en el cromosoma metafàsic.
 2. Explica les diferències entre cromosomes homòlegs i cromàtides germanes. En quin moment del cicle cel·lular els trobem?
 3. Explica el concepte de cariotip. Com s'obté?

Pregunta 3. Els microorganismes, la infecció i la immunitat

 1. Concepte i tipus de microorganismes
 2. Què s'enté per virulència d'un microorganisme patogen? Cita, almenys, tres malalties produïdes per agents patògens.
 3. Explica i cita, almenys, un exemple en el qual la participació dels bacteris siga beneficiosa per al sector:
  1. mediambiental
  2. alimentari
  3. farmacèutic

Exercici B

Pregunta 1. Els components químics de la cèl·lula

 1. Explica la importància biològica de l'aigua
 2. Defineix sistema tampó. Posa'n un exemple i explica com actua.
 3. Explica el significat de la frase La permeabilitat selectiva de la membrana plasmàtica permet a la cèl·lula mantenir el medi intern constant

Pregunta 2. El citosol i els orgànuls citoplasmàtics: el metabolisme

 1. Fes un esquema comparatiu d'un mitocondri i d'un cloroplast
 2. Assenyala les semblances i diferències que hi ha entre ells a nivell estructutral.
 3. Cita les principals funcions de cadascú i indica on es localitzen en l'estructura

Pregunta 3. Genètica mol·lecularPregunta 3. Genètica mol·lecular

Observa la imatge i respon:

 1. Utilitzant com a base l'esquema adjunt, explica el procés representat
 2. Quina substància aporta els aminoàcids per al creixement del polipèptid?
 3. Què representen les subunitats 60S i 40S. On s'originen?

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003