Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 1999
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Economia
Obligatorietat: Opcional en l'Opció de Ciències Socials i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: Deu de elegir un d'questos exàmens: Exercici A, Exercici B

Exercici A

A. Contesteu breument quatre de les següents cinc preguntes. Cada una val 1 punt.

 1. Definiu què és economia.
 2. Quan diem que un bé és complementari?
 3. Què és el producte interior brut en termes reals?
 4. A qué anomenem oferta de mercat?
 5. Definiu la taxa d'activitat quan ens referim al mercat de treball.

B. Contesteu la pregunta següent. Val 3 punts.

Parleu sobre la frontera de possibilitats de producció, què és, qué passa amb els punts que estan sobre aquesta, amb els que hi estan dins i amb els que estan fora i de la seua relació amb el cost d'oportunitat i la llei de rendiments decreixents. Ajudeu-vos d'un grafic.

C. Contesteu la pregunta següent. Val 3 punts.

Es coneixen les dades següents sobre l'economia del país X:

Anys PIB nominal PIB real (base 1996)
1994 64812 40604
1995 69780 41707
1996 73743 42715
1997 77897 44224
 1. Calculeu el deflactor del PIB per als anys 1996 i 1997.
 2. Calculeu la taxa d'inflació per als anys 1996 i 1997.
 3. Calculeu les taxes de creixement del PIB real i del PIB nominal.

Exercici B

A. Contesteu breument quatre de les següents cinc qüestions. Cada una val 1 punt.

 1. A partir de la funció demanda Xd = 2+3R, digueu si el bé X és un bé normal o inferior. Justifiqueu la resposta (R és la renda).
 2. Qué és el multiplicador dels diners?
 3. Digueu si es verdadera o falsa la afirmació següent, i raoneu la resposta:

  Quan les explotacions de béns són majors a les importacions de béns diem que hi ha un superàvit de la balança per compte corrent.

 4. Quan es diu que una empresa és perfectament competitiva?
 5. En què consisteix una política fiscal restrictiva?

B. Contesteu la pregunta següent. Val 3 punts.

Parleu sobre l'oferta i la demanda de mercat. Qui són els principals agents que hi participen, com s'interrelacionen, quina és la llei d'oferta i demanda, com es desplacen les funcions, com s'arriba a l'equilibri, quin és el mecanisme de mercat que posa en contacte oferents i demandants. Poseu exemples en l'exposició i representeu gràfics corresponents a l'oferta i demanda de mercat, així com al seu equilibri.

C. Contesteu la pregunta següent. Val 3 punts.

Llegiu el text següent i comenteu-lo. Quien és l'argument econòmic bàsic d'aquest text? Podríeu relacionar-lo amb el concepte de frontera de possibilitats de producció? Creieu que el text explica el problema dels costos d'oportunitat? Parleu de tots aquests conceptes i raoneu els vostres comentaris.

En els anys vuitanta, ni més ni menys que el 6 per cent de la producció total dels Estats Units consistia en armament militar en general. En finalitzar la guerra freda va desapareixer la necessitat de produir tant d'armament militar. En 1992, el secretari de defensa va estimar que la despesa militar podria reduir-se en 120 milions de dolars en el període 1993-97. Em 1993, el president Clinton va proposar una reducció encara més gran. Aquest retall de la producció crearia un devidend de pau consistent a obtenir béns i serveis civils adicionals.

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003