Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 1999
Modalitat: LOGSE - Arts - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Història de l'Art
Obligatorietat: Obligatòria en l'Opció d'Arts i Opcional en l'Opció d'Humanitats i en altres.
Durada: 90 minuts
Barem: L'alumne haurà de triar l'exercici A, o l'exercici B. Exercici A: Puntuació màxima. Pregunta 1 (3 punts). Pregunta 2 (2 punts). Pregunta 3 (2 punts). Pregunta 4 (3 punts).

Exercici A

Preguntes

  1. Descriu els elements que conformen els diferents ordres grecs.
  2. Explica en què consisteix l'ideal de bellesa dels temples grecs.
  3. Quin significat i funció tenien els edificis civils grecs?
  4. Raona: en quins moments de la història de l'art es pren com a model l'art grec?

Imatges

Imatge 1. Temple de Posidó. 440 a. C.

Exercici A. Imatge 1

Imatge 2. Atenea Niké. Kalícrates. Acròpolis d'Atenes, 427-424 a.C.

Exercici A. Imatge 2

Imatge 3. Teatre d'Epidaure, segle IV a.C.

Exercici A. Imatge 3

Text

... la diferència més profunda que separa la polis grega del burg prehel·lènic és l'aparició del temple com a ànima de la ciutat i objectiu primordial gairebé únic de l'arquitectura. El temple constitueix una unitat tancada en si mateixa, que per estar subjecta a estudiades mesures de proporció i ritme, no s'acomoda a reduccions o eixamplaments sense un greu detriment de la seua bellesa. El temple és la casa d'un déu, més exactamente la casa de l'estàtua d'un déu, on el fidels mai no es reuneixen en assemblea. Tot el cerimonial religiós, els sacrificis inclusive, es desenvolupa fora del temple... En aquests mateixos paratges, a l'ombra del temple, la vida grega floreix en certs aspectes: allí se santifiquen les lleis i eles tractas, o s'escolta la veu dels oracles; allí la ciutat dedica estàtues als seus campions olímpics...

Blanco Freijeiro, A. Arte Griego. 1971


Exercici B

Preguntes

  1. De qiuna manera influeix la situació política, social i econòmica de l'Europa de finals del XIX i principis del XX, en l'aparició de les avantguardes artístiques?
  2. Explica les característiques que defineixen el moviment cubista i expressionista.
  3. Compara el cubisme i l'expressionisme amb l'impressionisme. Analitza el elements comuns i les diferències entre ells.

Imatge 1. Violí penjat de la paret. Pablo Picasso.1913

Exercici B. Imatge 1

Imatge 2. Carrer de Dresden. Kirchner. 1907

Exercici B. Imatge 2

Text I

Allò que distingeix el cubisme de l'antiga pintura, és que no és un art d'imitació, sinó un art de concepció que tendeix a elevar-se fins a la creació".

Com que representa la realitat-concebuda o la realitat-creada, el pintor pot donar l'aparença de tres dimensions, pot en certa manera "cubicar". No podria si simplement reporduïra la realitat-vista, com no fóra que creara un efecte en reducció o en perspectiva, cosa que deformaria la qualitat de la forma concebuda o creada.

Cirlot, Lourdes. Primeras vanguardias artísticas. ("Apollinaire, Guillaume. Meditaciones estéticas, los pintores cubistas"). Barcelona, 1995

Text II

...el terreny comú d'enteniment era, sobretot, l'impuls de destrucció de les velles regles i de realització de l'espontaneïtat de la inspiració, cadascun a través del seu propi temperament. Kirchner escrivia: -la pintura és l'art que representa en un pla un fenomen sensible... el pintor transforma en obra d'art la concepció de la seua experiència...-. És un dels punts de partida de la poètica de l'expressionisme: no poder patir una llei ni una disciplina i obeir, en canvi, a les pressions emotives del propi ser.

... Hi ha alguna cosa en aquests artistes que els dóna una fesomia particular. La seua pintura no és quasi mai agradable, ni hedonista, ni brillant; ben al contrari, hi ha sempre en ella alguna cosa d'estrident, de groller, i fins i tot d'híbrid.

De Micheli, Mario. Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid, 1999

Última modificació d'aquesta pàgina: 24 de febrer de 2004