Tornar a l'índex d'exàmens

Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 2000
Modalitat: LOGSE - Humanitas i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Llatí II
Obligatorietat: Obligatòria en l' Opció d'Humanitats i opcional en altres. Obligatòria també en l' Opció d'Humanitats i Ciències Socials
Durada: 90 minuts
Barem: Traducció: 5 punts; 1ra Qüestió: 2 punts; 2na y 3ra Qüestions: 1,5 punts cadascuna. Els/Les alumnes triaran un exercici i contestarán totes les seues parts.

Exercici A

A. Traducció del text

Cèsar ordena a P. Crassus de dirigir-se a Aquitània

Publium Crassum cum cohortibus legionariis duodecim et magno numero equitatus in Aquitaniam proficisci iubet, ne ex his nationibus auxilia in Galliam mittantur ac tantae nationes coniungantur.

CAES. Gall. III 11, 3. Ed. Hering. Teubner, Leipzig, 1987

B. Qüestions

  1. Anàlisi sintàctica del text.
  2. Formar altres verbs, per modificació preverbial, i paraules derivades d'ells en qualsevol llengua coneguda, sobre mittantur i coniungantur.
  3. La Historiografia o l'Oratòria a Roma. (Eligeix-ne una).

Exercici B

A. Traducció del text

Impietat castigada

P. Claudius Pulcher bello Punico primo per iocum deos irridens, cum cauea liberati pulli non pascerentur, mergi eos in aquam iussit, ut biberent, quoniam esse nollent. Qui risus, classe deuicta, multas ipsi lacrimas, magnam populo Romano cladem attulit.

CIC. de nat. deor. II 3, 7

B. Qüestions

  1. Anàlisi sintàctica del text.
  2. Formar altres verbs, per modificació preverbial, i paraules derivades d'ells en qualsevol llengua coneguda, sobre deuicta i attulit.
  3. La poesia Èpica o la Lírica a Roma. (Eligeix-ne una).

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003