Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatoria: Juny de 2001
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Biologia
Obligatorietat: Obligatòria en l'Opció de Ciències de la Salut i opcional en altres. Obligatòria també en l'Opció Científico-Tècnica i de Ciències de la Salut.
Duracio: 90 minuts
Barem: L'examen constade dos exercicis A i B; l'alumne tindra que escollir u dels dos i respondre a les cuestions de les tres preguntes que el componen. Cada pregunta se valorara globalment sobre 10 punts i el total se dividira per 3.

Exercici A

Pregunta 1. Els components químics de la cèl·lula

 1. Què és un carboni anomèric? Quina diferencia hi ha entre α-D-glucosa i la β-D-glucosa?
 2. En què s'assembla i en què es diferencia la cel·lulosa i el midó? Per què els humans no podem digerir la cel·lulosa?
 3. Explica la importància biològica dels glúcids. Cita'n algun exemple.

Pregunta 2. El citosol i els orgànuls citoplasmàtics: El metabolisme

Pregunta 2. El cloroplast

Aquesta imatge pertany a un cloroplast:

 1. Identifica cadascuna de les parts assenyalades en l'esquema.
 2. Indica el lloc on es realitzen les reaccions dependents de la llum i les reaccions independents de la llum.
 3. Cita els pigments fotosintètics. Quin és el seu paper en la fotosíntesi?

Pregunta 3. Genètica mol·lecular

Un dels avantatges de la reproducció sexual és la possibilitat de recombinació genètica. Encara que els bacteris es reproduesquen asexualment, poden utilitzar diversos mecanismes per obtenir major variavilitat genètica.

 1. Explica en què consisteix la recombinació genètica en eucariotes. Quina és la seua importancia en el procés evolutiu?
 2. Quins mecanismes poden fer servir els bacteris per intercanviar els seus gens? Explica'ls breument.
 3. Defineix el concepte de:
  1. Plàsmid
  2. Virió
  3. Prió

Exercici B

Pregunta 1. La cél·lula: Unitat d'estructura i funció

 1. Indica en quins orgànuls cel·lulars es realitzen les funcions següents:
  1. glicosilació de proteïnes
  2. digestió intracel·lular
  3. síntesi de lípids
 2. Cita les funcions amb les quals estan relacionats els següents orgànuls.
  1. nuclèol
  2. vacúol
  3. peroxisomes
 3. Fes un esquema comparatiu d'una cèl·lula animal i d'una cèl·lula vegetal. Assenyala'n les diferències

Pregunta 2. El nucli: Estructura de informació

 1. Defineix el concepte de meiosi
 2. Comparació entre cromosomes homòlegs i cromàtides germanes
 3. Descriu els principals esdeveniments que passen en la profase 1 de la meiosi. Cita'n el nom de les diferents etapes.

Pregunta 3. Els microorganismes, la infecció i la immunitat

 1. Explica, amb l'ajuda d'un esquema, l'estructura general dels bacteris
 2. Explica la importància biològica dels bacteris i posa'n algun exemple
 3. Quins fàrmacs antimicrobians es solen utilitzar per eliminar bacteris patògens? Per què? Cita'n algun exemple.

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003