Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 2001
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Llatí
Obligatorietat: Obligatòria en l' Opció d'Humanitats i opcional en altres. Obligatòria també en l' Opció d'Humanitats i Ciències Socials
Durada: 90 minuts
Barem: Traducció: 5 punts; 1a Qüestió: 2 punts; 2a i 3a qüestions: 1,5 punts casdascuna. Els/Les alumnes triaran un exercici i contestarán totes les seues parts.

Exercici A

A. Traducció del text

Cèsar retira l'exèrcit als quarters d'hivern

Itaque vastatis omnibus eorum agris, vicis aedificiisque incensis Caesar exercitum reduxit et in Aulercis, Lexoviis reliquisque item civitatibus, quae proxime bellum fecerant, in hibernis conlocavit.

CAES. Gall. III 29, 3. Ed. Hering. Teubner, Leipzig, 1987

B. Qüestions

  1. Anàlisi sintàctica del text:
  2. Forma altres verbs, per modificació preverbial, i paraules derivades d'ells en qualsevol llengua coneguda, sobre reduxit i conlocavit.
  3. La Historiografia o l'Oratòria a Roma. (Eligeix-ne una).

Exercici B

A. Traducció del text

Intel·ligent actitud d'uns esclaus amb la seua ama

Cum obsideretur Grumentum et iam ad summam desperationem ventum esset, duo servi ad hostem transfugerunt. Deinde, urbe capta, passim discurrente victore, per nota itinera ad domum in qua servierant cucurrerunt dominamque suam ante se agere coeperunt. Quaerentibus quaenam esset: "Dominam, aiunt, et quidem crudelissimam ad suplicium ducimus". Eductam deinde extra muros summa cura celaverunt, donec hostilis ira consideret.

SEN. Ben. III 23, 2-3

B. Qüestions

  1. Anàlisi sintàctica del text.
  2. Forma altres verbs, per modificació preverbial, i paraules derivades d'ells en qualsevol llengua coneguda, sobre obsideretur i ducimus.
  3. La poesia Èpica o la Lírica a Roma. (Eligeix-ne una).

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003