Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 2001
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Biologia
Obligatorietat: Obligatòria en l'Opció de Ciéncies de la Salut i opcional en altres. Obligatòria també en l'Opció Científico-Tècnica i de Ciències de la Salut.
Durada: 90 minuts
Barem: L' examen consta de dos exercicis A i B; l' alumne haurà de triar-ne un i respondre les qüestions de les tres preguntes que el componen. Cadascuna de les preguntes es valorarà globalment

Exercici A

Pregunta 1. La membrana plasmàtica, el vacuoma i la digestió cel·lular

Llegiu la frase següent i responeu:

Un bacteri és ingerit mitjançant fagocitosi per un macròfag, i després és digerit al seu interior...

 1. Representa aquesta activitat mitjançant un dibuix.
 2. Indica els orgànuls que participen en la ingestió y digestió del bacteri i quines són les seues funcions.
 3. Explica la relació que hi ha entre el reticle endoplasmàtic, l'aparell de Golgi i els lisosomes.

Pregunta 2. El citosol i los orgànuls citoplasmàtics: El metabolisme

Pregunta 2. El metabolisme

 1. Identifica aquesta molècula i explica'n el significat biològic.
 2. Cita orgànuls implicats en la síntesi d'aquesta molècula en cèl·lules animals i en cèl·lules vegetals.
 3. Explica la relació entre la respiració cel·lular i la síntesi d'aquesta molècula.

Pregunta 3. Genètica mol·lecular

Llegiu la frase següent i responeu:

Com sabreu, recentment s'ha completat la seqüència del genoma humà. Explica en què consisteix aquest projecte responent aquestes preguntes.

 1. Concepte de gen.
 2. Què és el codi genètic? I el genoma? Són diferents en humans i en rosegadors?
 3. Quines aplicacions pot tenir per la Biomedicina els èxits obtinguts en el Projecte del Genoma Humà?

Exercici B

Pregunta 1. Els components químics de la cèl·lula

 1. Què tenen en comú tots els lípids?
 2. Citeu les funcions dels lípids. Poseu algun exemple de lípid que faça cada una de les funcions esmentades.
 3. Explica el paper del colesterol a la membrana plasmàtica.

Pregunta 2. El nucli: Estructura de informació

 1. Concepte de divisió cel·lular.
 2. Expliqueu com es produeix la citocinesi en cèl·lules animals i en cèl·lules vegetals.
 3. Expliqueu quina diferència hi ha entre cèl·lules polinucleades i cèl·lules poliploides. Com s'origina cada una?

Pregunta 3. Els microorganismes, la infecció i la immunitat

 1. Què són els anticossos? Per què els organismes sintetitzen anticossos?
 2. Explica la importància de les vacunes.
 3. Citeu les vies de contagi de malalties infeccioses.

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003