Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 2001
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Economia
Obligatorietat: Opcional en l'Opció de Ciències Socials i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: Heu d'elegir un d'aquests exàmens: Exercici A, Exercici B

Exercici A

A. Contesteu breument quatre de les cinc qüestions següents. Cada una val un punt.

  1. En què consisteix una política monetària expansiva i per a què s'aplica?
  2. Què és la desocupació estacional?
  3. En què consisteix l'índex de preus al consum?
  4. A què s'anomena oferta de mercat?
  5. Quan diem que un bé és normal?

B. Contesteu la pregunta següent. Val tres punts.

Parleu sobre els diners. Què són, quins tipus de diners hi ha, quines són les funcions dels diners, com es pot definir la quantitat de diners (oferta monetària) d'una economia, com es creen els diners, en què consisteix el seu multiplicador.

C. Contesteu la pregunta següent. Val tres punts.

Suposeu la taula següent on es resumeixen les possibilitats de producció d'una economia que produeix dos béns:

Opcions A B C D E
Automòbils 10 8 6 3 0
Ordinadors 0 1 2 3 4

1. Què enteneu per frontera de possibilitats de producció (corba de transformació d'una economia)?

2. Representeu gràficament la frontera de possibilitats de producció.

3. Què signifiquen els punts sobre la frontera? Què significarien aquells que estigueren fora d'aquesta? I els que estigueren dins?

4. Digueu quin és el cost d'oportunitat i calculeu el cost d'oportunitat quan l'economia passa del punt C al D.


Exercici B

A. Contesteu breument quatre de les cinc qüestions següents. Cada una val un punt.

  1. Què és un bé substitutiu?
  2. Definiu què és un cicle econòmic.
  3. Què és un cost variable de producció?
  4. Què són els diners i quines funcions realitza?
  5. Què és un mercat de competència imperfecta?

B. Contesteu la pregunta següent. Val tres punts.

Parleu sobre la inflació. Expliqueu en què consisteix, com es mesura, quins tipus d'inflació ens podem trobar i quines són les seues conseqüències.

C. Llegiu el tema de discussió següent i analitzeu-lo. Penseu que necessàriament aquest seria el cas? Podríeu relacionar l'argument amb el concepte d'elasticitat? En aquest cas, de quin tipus d'elasticitat estaríem parlant? Hi hauria altres possibilitats, per exemple, deixar el preu tal com està o incrementar-lo encara més? Raona la resposta.

"Hi ha molta gent que creu que seria raonable per part del clubs de futbol rebaixar el preu de les entrades a l'estadi de manera que així es podria omplir tot l'aforament i incrementar els ingressos per taquilla".

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003