Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 2001
Modalitat: LOGSE - Arts - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Història de l'Art
Obligatorietat: Obligatòria en l'Opció d'Arts i Opcional en l'Opció d'Humanitats i en altres.
Durada: 90 minuts.
Barem: L'alumne ha de triar l'exercici A, o l'exercici B.
Exercici A: Puntuacions màximes. Pregunta 1 (3 punts). Pregunta 2 (3 punts). Pregunta 3 (2 punts). Pregunta 4 (2 punts).
Exercici B: Puntuacions màximes. Pregunta 1 (3 punts). Pregunta 2 (4 punts). Pregunta 3 (3 punts).

Exercici A

Preguntes

  1. Analitza i comenta la imatge 1.
  2. Explica les característiques de la pintura barroca espanyola.
  3. Per què s'anomena al segle XVII el Segle d'Or espanyol?
  4. Compara la pintura barroca espanyola amb la pintura barroca europea.
  5. Quin papel van tenir la Monarquia i l'Església Catòlica en l'art barroc espanyol?

Imatges

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Imatge 1. Velázquez. Las Meninas. 1656.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Imatge 2. Francisco de Zurbarán. Sant Bonaventura. 1629.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Imatge 3. Murillo. Nens menjant raïm i melons. 1645-46.

Text

El seu auge és inseparable del poder y de la difusió del catolicisme espanyol. (...) des del sigle XVI i XVII, pot dir-se de manera ininterrompuda y quasi sense vincles amb les vicissituds econòmiques i polítiques que van prosseguir (...) responien a l'ardent fe de la nació sencera i l'acumulació de la qual li prestaria a canvi un caràcter particular de fervor fanàtic, d'ostentació i de realisme. Existeix realment ací un món d'espiritualitat de l'art que cap altre país d'Europa ha mostrat. En aqueixa negació de la mesura de l'harmonia, de l'equilibri, de la serenitat, en aqueixa voluntat d'emocionar i torbar, en aqueixa retòrica de l'espectacle, com no veure valors incompatibles amb els que va apreciar el classicisme?, com no reconéixer una vena barroca? (...)"

Tapié, V. L. Barroco y clasicismo. Madrid, 1991.


Exercici B

Preguntes

  1. Analitzeu i comenteu la imatge 1.
  2. Descriviu els trets fonamentals de la pintura neoclàssica.
  3. Feu una síntesi del context social en el qual es desenvolupa l'art neoclàssic.

Imatges

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Imatge 1. David. Jurament dels Horacis. 1784.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Imatge 2. Ingres. Banyista d'esquena (La banyista de Valpiçon). 1808.

Text I

Mentre que la primera generació neoclàssica havia conegut com a tema principal de divergència la disputa d'allò grec i allò romà, la segona es dedica a les relacions que s'han d'establir entre la cultura i l'observació (...) D'una part, David proclamant que per vivificar un tema cal submergir-se en la vida concreta; de l'altra, Quatremère de Quincy. Per a aquest últim, teòric rígid, la naturalesa és inexistent, incognoscible; no deu la manifestació més que a la voluntat de l'artista; la Bellesa sublim i severa no pot concebre's més que per la teoria y abordar-se més que per la raó; el que és s'ha de veure no com és, sinò com podria ser i hauria de ser; el fi de l'art és presentar un arquetip; pintar o esculpir el que no existeix, però constitueix la suma de qualitats, de l'ideal, aïllat per la reflexió estètica y moralitzadora".

Francastel, Pierre. 'La reacción clásica en los siglos XVIII y XIX', en El arte y el hombre. Tomo III, Barcelona, 1967.

Text II

... la base de tot és el dibuix, el traç lineal fi, que sens dubte no existeix en la naturalesa ni és en la percepció de la realitat, però que tradueix en cognició intel·lectual la noció sensorial de l'objecte,... Es vol educar en la clardeat absoluta de la línia, que redueix a l'essència i no dóna lloc al probabilisme de les interpretacions..

Argan, Giulio Carlo. El arte moderno. València, 1975.

Última modificació d'aquesta pàgina: 25 de febrer de 2004