Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 2002
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut - Tecnologia
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Biologia
Obligatorietat: Obligatòria en la via de Ciències de la Salut i optativa en la Científico-Tecnológica
Durada: 90 minuts
Barem: L' examen consta de dos exercicis A i B; l' alumne ha de triar-ne un i respondre les qüestions de les tres preguntes que el componen. Cadascuna de les preguntes es valorarà globalment sobre 10 punts i el total es dividirà per tres.

Exercici A

Exercici A. Pregunta 1 Pregunta 1. La cèl·lula: Unitat d'estructura i funció

 1. Identifiqueu les estructures cel·lulars assenyalades a l'esquema amb els números.
 2. Citeu les diferències estructurals entre una cèl·lula animal i una cèl·lula vegetal.
 3. Expliqueu l'origen evolutiu de mitocondris i cloroplasts.

Pregunta 2. El citosol i els orgànuls citoplasmàtics: El metabolisme

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

 1. Identifiqueu el procés A que es representa en l'esquema. Indiqueu el seu paper biològic i la seua localització intracel·lular.
 2. Com es denomina la via d'obtenció de l'àcid piruvic a partir de la glucosa? Quina és la seua localització intracel·lular?
 3. Funciona el procés A de l'esquema en els processos fermentatius? Raoneu-ne la resposta.

Pregunta 3. Els microorganismes. La infecció i la immunitat

 1. Expliqueu en què consisteix la reacció antigen-anticòs.
 2. Què és el complex d'histocompatibilitat?
 3. Expliqueu quin paper tenen en la resposta immune els limfòcits T i els limfòcits B.

Exercici B

Pregunta 1. Els components químics de la cèl·lula

 1. Definiu bioelement i oligoelement.
 2. Citeu les principals funcions biològiques de les sals minerals.
 3. Definiu què és un sistema tampó i poseu-ne un exemple.

Pregunta 2. La membrana plasmàtica, el vacuoma i la digestió cel·lular

 1. Lisosomes: concepte i tipus.
 2. Expliqueu la relació entre reticle endoplasmàtic, aparell de Golgi i lisosomes.
 3. Definiu glixisomes i peroxisomes.

Pregunta 3. Genètica molecular

 1. Concepte de mutació i els seus tipus. Expliqueu en què consisteix cada un.
 2. Expliqueu la importància de la mutació en el procés evolutiu.
 3. Definiu què és un agent mutagènic i citeu-ne almenys dos exemples.

Última modificació d'aquesta pàgina: 25 de febrer de 2004