Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 2002
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut - Tecnología
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Dibuix Tècnic
Obligatorietat: Opcional en l'Opció Científico-Tècnica i en altres
Durada: 90 minuts
Barem: 2 punts sobre 10. Heu de contestar les cinc preguntes de l'exercici A o les cinc de l'exercici B, sense esborrar construccions auxiliars.

Exercici A

Exercici A. Pregunta 1 Pregunta 1 (2 punts)

Donat el croquis de la figura, obteniu el dibuix a escala 3:4 i indiqueu els centres dels arcs que s'han de traçar i els punts de tangència entre els arcs i les rectes. Realitzeu l'escala gràfica.

Pregunta 2 (2 punts)

Dibuixeu un rectangle coneguts el costat major AB = 60mm i l'angle que formen les dues diagonals α = 60º.

Exercici A. Pregunta 3 Pregunta 3 (2 punts)

Donat el pla β, situeu-hi un triangle de vèrtex: A (30 , y , 40) , B (60 , y ,10) i C (80 , y ,60) , distància, allunyament, cota). Us demanem:

  1. Definiu el triangle en projeccions.
  2. El triangle és base d'un prisma recte de 40 mm d'altura. Dibuixeu les projeccions del prisma, sabent que l'altra base té major allunyament que la ABC.

Exercici A. Pregunta 4 Pregunta 4 (2 punts)

Dibuixeu a escala 3:2, l'alçat, la planta i la vista lateral dreta de l'objecte donat per la seua perspectiva, en el sistema de vistes del primer díedre. L'alçat és el que indiquem.

Exercici A. Pregunta 5 Pregunta 5 (2 punts)

En el dibuix de la façana de Santa Maria Novella, de León Baptista Alberti, Florencia 1470:


Exercici B

Exercici B. Pregunta 1 Pregunta 1 (2 punts)

Donat el croquis de la figura, obteniu el dibuix a escala 3:4 i indiqueu els centres dels arcs que s'han de traçar i els punts de tangència entre els diversos arcs i rectes.

Exercici B. Pregunta 2 Pregunta 2 (2 punts)

Construïu un triangle de base AB = 70 mm; l'angle oposat, en el vèrtex C, val 45º i l'altura que part d'aquest vèrtex h, val 80 mm. Determineu les possibles solucions.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall Pregunta 3 (2 punts)

Dibuixeu la vertadera magnitud de les cares de la piràmide que té com a vèrtex el punt A.

Exercici B. Pregunta 4 Pregunta 4 (2 punts)

Donat un sòlid per les seues vistes en sistema europeu, dibuixeu la perspectiva cavallera, a escala 1:1. Dades: coeficient de reducció en l'eix Y, ky = 0,5 ; angle de fuga XOY = 135º.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall Pregunta 5 (2 punts)

En el dibuix de l'Escola d'Atenes de Rafael, 1511: Indiqueu els elements geomètrics que es troben en la reproducció proposada:

Última modificació d'aquesta pàgina: 24 de febrer de 2004