Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 2002
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Llatí II
Obligatorietat: Obligatòria en
Durada: 90 minuts
Barem: Traducció: 5 punts;1a Qüestió: 2 punts;2a i 3a Qüestions: 1,5 punts cadascuna

Exercici A

A.Traducció del text

Després de reclutar tropes auxiliars, Afrani i Petreu decideixen entaular batalla a Lleida

His rebus constitutis, equites auxiliaque toti Lusitanie a Petreio, Celtiberiae ab Afranio imperantur. Quibus coactis, celeriter Petreius per Vettones ad Afranium pervenit, constituuntque communi consilio bellum ad Ilerdam propter ipsius loci opportunitatem gerere.

Caes. Civ.I 38, 3-4. Ed.Du Pontet, Oxford, 1908

Nota: Quibus: Equivale al demostrativo his en el texto.

B. Qüestions

  1. Anàlisi sintàctica del text.
  2. Formeu un mínim de 5 verbs llatins per modificació preverbial, i almenys 5 paraules evolucionades a partir d'aquesta en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, sobre coactis y pervenit.
  3. La historiografia o l'oratoria a Roma. (Trieu-ne una).

Exercici B

A.Traducció del text

Una llevadora Romana

Hospes, quod dico paulum est: asta ac perlege.
Hic est sepulcrum haud pulchrum feminae,
Nomine parentes nominaverunt Claudiam.
Suum maritum corde dilexit suo.
Natos duos creavit: horum alterum in terra linquit, alium sub terra locavit.
Domum servavit; lanam fecit. Dixi. Abi.

B. Qüestions

  1. Anàlisi sintàctica del text.
  2. Formeu un mínim de 5 verbs llatins per modificació preverbial, i almenys 5 paraules evolucionades a partir d'aquesta en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, sobre asta y perlege
  3. La poesia èpica o la lírica a Roma. (Trieu-ne una).

Última modificació d'aquesta pàgina: 3 de juny de 2003