Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny 2003
Modalitat: LOGSE - Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Geografia
Obligatorietat: Obligatòria en la via de Ciències Socials i optativa en la d'Humanitats
Durada: 90 minuts
Barem: Pregunta 1ª - 3 punts; pregunta 2ª - 3 puntos; pregunta 3ª - 1.5 punts; pregunta 4ª - 2.5 punts. Trieu un dels dos exercicis proposats.

Exercici 1

  1. Prenent com a base l'exemple de la ciutat de Barcelona que s'incorpora en el Document 1, expliqueu les principals característiques i etapes del creixement urbà a Espanya fins el 1960.
  2. Tenint en compte que la població de les principals àrees metropolitanes espanyoles va créixer un 60% entre 1960 i 1975, expliqueu les principals causes d'aquest fenomen.
  3. Entre 1975 i 1996, la ciutat central de les àrees metropolitanes espanyoles ha perdut un 4% de la seua població. Raoneu algunes de les causes.
  4. Elaboreu un INFORME explicant les principals tendències recents de creixement urbà, els problemes més importants que genera (territorials, socials, econòmics, medioambientals), així com els principals reptes de futur de les ciutats espanyoles.

Document 1

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Font: Beaujeu-Garnier, J.; Chabot, G. (1970). Tratado de Geografía Urbana. Barcelona, Vicens-Vives, p. 241.


Exercici 2

  1. En el document 1, hi ha una taula on apareixen el nombre de passatgers arribats a aeroports espanyols. Localitzeu els 15 principals aeroports segons el nombre de passatgers en el mapa de l'annex 1.
  2. Agrupeu els citats 15 aeroports segons la causa que explica la seua posició en el rànquing.
  3. El l'annex 2, hi ha una taula amb l'evolució del total de passatgers (miles de passatgers) arribats als nostres aeroports, arribades nacionals i arribades internacionals.
  4. Calculeu el percentatge que per a cada any representen les arribades nacionals sobre el total i representeu-lo en la gràfica d'aquest annex 2 en forma de barres. Elaboreu un informe on enumereu i descriviu les principals zones turístiques espanyoles i la seua relació amb el trànsit aeri.

Document 1

Código Nombre Miles de pasajeros
1 Alicante 649.700
2 Almería 86.000
3 Asturias 81.000
4 Barcelona 2.054.000
5 Bilbao 245.600
6 Coruña (A) 64.400
7 Fuerteventura 353.000
8 Girona 60.300
9 Gran Canaria 908.500
10 Granada 50.300
11 Ibiza 438.300
12 Jerez 74.800
13 Lanzarote 492.200
14 Madrid 3.377.800
15 Málaga 982.100
16 Melilla 22.700
17 Menorca 280.100
18 Palma (La) 89.400
19 Palma de Mallorca 1.912.300
20 Pamplona 33.200
21 Reus 73.300
22 San Sebastián 27.400
23 Santander 26.900
24 Santiago 124.700
25 Sevilla 214.900
26 Tenerife Norte 249.800
27 Tenerife Sur 894.500
28 Valencia 227.900
29 Vigo 79.000
30 Zaragoza 21.800

Font: Dirección General de Aviación Civil. INE.

Annex 1

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detalls

Annex 2

Milers de passatgers arribats als aeroports espanyols, 1986-1999, desglossats en arribades nacionals i internacionals.

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Total 55.781 63.022 68.287 70.872 73.143 75.422 82.329 81.407 89.496 95.431 100.709 108.651 116.370 126.695
Nacional 23.418 25.744 28.926 32.119 35.558 36.415 39.458 36.256 37.545 39.962 43.131 46.402 47.575 50.948
Internacional 32.363 37.278 39.361 38.753 37.585 39.007 42.871 45.151 51.951 55.469 57.578 62.249 68.795 75.747
% nacionales

Font: Dirección General de Aviación Civil. INE.

Exercici 2. Annex 2

Última modificació d'aquesta pàgina: 25 de febrer de 2004