Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 2003
Modalitat: LOGSE -Humanitats i Ciències Socials
Exercici: 2n Exercici
Assignatura: Llatí II
Obligatorietat: Obligatoria en la via d´Humanitats i optativa en la de Ciències Socials
Durada: 90 minuts
Barem: Traducció: 5 punts;1a Qüestió: 2 punts;2a i 3a Qüestions: 1,5 punts cadascuna

Exercici A

A. Traducció del text

Pompeu embarca els seus soldats

His paratis rebus, milites silentio naves conscendere iubet, expeditos autem ex evocatis, sagittarios funditoresque raros in muro turribusque disponit.Hos certo signo revocare constituit, cum omnes milites naves conscendissent.

CAES.Civ.,I,27,5-6, Ed.Alma Mater,Madrid,1959

B. Qüestions

 1. Anàlisi sintàctic del text
  1. Analitza morfològicament les següents formes nominal i indica´n el cas o casos, el gènere i el nombre: milites, certo, hos
  2. Igualment analitza morfològicament la següent forma verbal, i indica´n el verb de què procedeix, la veu, el mode, el temps, el nombre i la persona: conscendissent
 2. Formeu un mínim de 5 verbs llatins per modificació preverbial, i almenys 5 paraules evolucionades a partir d´ells en quansevol llengua oficial de la Comunitat Valenciana, sobre disponit i constituit
 3. La Historiografía o l´Oratòria a Roma (Trieu-ne una)

Exercici B

A. Traducció del text

El savi necesita poques coses

Saepe laudabo sapientem illum, Biantem, ut opinor, qui numeratur in septem; cuius cum patriam Prienam cepisset hostis ceteriue ita fugerent ut multa de suis rebus secum adportarent, cum esset admonitus a quodam ut idem ipse faceret: "Ego vero, inquit, facio, nam omnia mecum porto mea".

Cicerón, Paradoxa I,8

B. Qüestions

 1. Analitza sintàctica del text
  1. Analitza morfològicament les següents formes nominal i indica´n el cas o casos, el gènere i el nombre: sapientem, multa, idem
  2. Igualment analitza morfològicament la següent forma verbal, i indica´n el verb de què procedeix, la veu, el mode, el temps, el nombre i la persona: fugerent
 2. Formeu un mínim de 5 verbs llatins per modificació preverbial, i almenys 5 paraules evolucionades a partir d´ells en quansevol llengua oficial de la Comunitat Valenciana, sobre adportarent i faceret
 3. La Èpica o la Lírica a Roma (Trieu-ne una)

Última modificació d'aquesta pàgina: 19 de febrer de 2004