Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Juny de 2003
Modalitat: LOGSE - Totes
Exercici: 1r Exercicianàlisi de text Valencià
Assignatura: Comuna
Obligatorietat: 90 minuts
Durada: Comentari crític: 7punts
Barem: Qüestions: 3 punts

A. Comentari crític

Fes un comentari crític del text següent:

Em sent indi

Quan veig una pel.lícula d'indis i vaquers em pose del costat dels indis, encara que els pinten com els més dolents i furtamantes. Generalment, en aquestes pel'lícules hi ha molta agressió per ambdues parts i n'hi moren com a mosques (sobretot d'indis), però jo trobe més justificat, i m'hi solidaritze, el que fan els indis, perquè són els envaïts, els desposseïts de la seua terra i dels seus béns, mentre que els blancs són els invasors, els agressors. En efecte, l'arribada dels europeus a Amèrica fou una enorme desgràcia per a aquells pobles, molts dels quals acabaren desapareixent i de llavors ençà els indígenes han significat ben poca cosa, sotmesos als imperis colonials d'anglesos, francesos, holandesos, portuguesos, espanyols i, finalment, dels ianquis. A hores d'ara han acabat essent, i sense moure's de sa casa, uns destorbs per als projectes expansius de les grans companyies d'explotació dels recursos naturals d'aquell continent, o, dit en altres paraules, els indígenes no compten a l'hora de fer càlculs.

Entre tantes penalitats, però, hi ha alguna gran sorpresa, com el nomenament de la quítxua Nina Pecari com a ministra d'Exteriors del nou govern d'Equador. Aquesta lluitadora de la Confederació de Nacionalitats Indígenes (Pachakutik) s'oposa al Tractat de Lliure Comerç i a la presència dels EUA a la base aèria de Manta, i és una activista a favor dels drets indígenes i de les does. Al seu nomenament ministerial s'oposaven els de sempre: la dreta! El triomf indigenista a l'Equador assegura la supervivència de les llengües de l'Equador, que ja s'estudien a les escoles, cosa que no passava des que els espanyols posaren llurs botes, amb l'espasa i la creu enlaire, i imposaren l'espanyol. Com que les botes i l'espasa i la llengua amb què dominaren els indis són les mateixes amb què ens subjectaren als valencians, tinc la impressió que el triomf de Nina Pecari és com un triomf nostre.

Josep Pitarch, setmanari El Punt, 1-01-2003 (extracte)

B. Qüestions

Tria dues de les quatre qüestions que tens a continuació i respon-les.

  1. Digues quina funció sintàctica fan els pronoms subratllats en el fragment següent: "Generalment, en aquestes pel.lícules hi ha molta agressió per ambdues parts i n'hi moren com a mosques (sobretot d'indis) [...]".
  2. Digues quina funció sintàctica fa el sintagma subratllat en el fragment del text següent i, després, substitueix-lo pel pronom feble adequat: "Aquesta lluitadora de la Confederació de Nacionalitats Indígenes (Pachakutik) s'oposa al Tractat de Lliure Comerç [...]"(línies 13-14).
  3. Digues de quin tipus concret és l'oració subordinada que hi ha subratllada en el fragment del text següent: "El triomf indigenista a l'Equador assegura la supervivència de les llengües de l'Equador, que ja s'estudien a les escoles [...]"(línies 16-17).
  4. Digues a quina categoria sintàctica pertany "com que" (línia 19). Després torna a escriure l'oració sencera substituint "com que" per un mot o per una expressió equivalent.

Última modificació d'aquesta pàgina: 19 de febrer de 2004