Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre de 2003
Modalitat: LOGSE - Ciències de la Natura i de la Salut - Tecnología
Exercici: 3º Exercici
Asignatura: Dibuix Tècnic
Obligatorietat: Opcional en l'Opció Científico -Tècnica y en altres.
Duració: 90 minuts
Barem: 2 punts sobre 10. Heu de contestar les cinc preguntes de l'exercici A o les cinc de l'exercici B, sense esborrar construccions auxiliars.

Exercici A

Pregunta 1 (2 punts)

Donat el croquis de la figura, obteniu el dibux a escala 2:3 i indiqueu els centres dels arcs que s'han de traçar i els punts de tangència entre els diversos arcs i rectes.

Fes clic a l'imatge per veure la imatge amb més detall

Pregunta 2 (2 punts)

Un veler ha eixit del punt A i sap que es troba a 140 km d'aquest punt A quan rep els senyals dels radiofars B i C formant un angle de 45º.Determineu la posició del vaixell i indiqueu-hi el procés seguit. ESCALA 1: 2.000.000

Exercici A. Pregunta 2

Pregunta 3 (2 punts)

Sistema dièdric:Determineu el punt d'intersecció de la línia r1-r2 amb el pla α12.

Exercici A. Pregunta 3

Pregunta 4 (2 punts)

Donat un sòlid per les seues vistes en el sistema del primer díedre:

Dades : no s'aplicarà coeficient de reducció.

Exercici A. Pregunta 4

Pregunta 5 (2 punts)

El Generalife - L'Alhambra - Granada - Segles ΧΙΙΙ i ΧΙV

Indiqueu els elements geomètrics que es troben en la reproducció proposada:

Exercici A. Pregunta 5


Exercici B

Pregunta 1 (2 punts)

Determineu el centre radical de tres circumferències, els centres de les quals estan en els vèrtexs d'un triangle de costats:

O1 O2 = 50 mm, O1 O3 = 45 mm i O2O3 = 43 mm; cal que sapieu que els seus radis són R1 = 21 mm, R2 = 14 mm i R3 = 10 mm.

Pregunta 2 (2 punts)

Construïu un rectangle a escala 1/500 si sabeu que la diagonal amida 40 metres i un dels seus costats amida 15 metres.

Pregunta 3 (2 punts)

Sistema dièdric: Donades les projeccions d'un prisma de base exagonal, us demanen:

  1. Les projeccions de la intersecció del prisma amb el pla α.
  2. La vertadera magnitud de la secció produïda.

Exercici B. Pregunta 3

Pregunta 4 (2 punts)

Dibuixeu a escala 3:2, l'alçat, la planta i la vista lateral esquerra de l'objecte donat per la seua perspectiva isomètrica. L'alçat és el que us indiquem. Heu de prendre les mides directament de la figura. Realitzeu l'acotació completa de les vistes segon les normes.

FALTA DIBUIX

Pregunta 5 (2 punts)

Plaza de San Marcos - Canaletto - 1732

Indiqueu els elements geomètrics que es troben en la reproducció proposada:

Exercici B. Pregunta 5

Última modificació d'aquesta pàgina: 25 de febrer de 2004