Tornar a l'índex d'exàmens Proves d'accés a facultats, escoles tècniques superiors i col·legis universitaris

Comunitat: Comunitat Valenciana
Convocatòria: Setembre 2003
Modalitat: LOGSE - Totes
Exercici: 1r Exercici
Assignatura: Anàlisi de Text VALENCIÀ
Obligatorietat: Comuna
Durada: 90 minuts
Barem: Comentari crític: 7 punts

Qüestions: 3 punts

A. Comentarí crític

Realitza un comentari crític del text de la pàgina següent.

La guerra d'Iraq, una guerra colonial pel petroli

Fa dotze anys va haver-hi la primera guerra d' Iraq. La dictadura iraquiana havia envaït Kuwait, un estat que pertany a les Nacions Unides. Com altres estats del Golf, Kuwait no era el producte d'una història nacional pròpia que donés naixement normal a un Estat postcolonial, sinó el resultat de les maniobres geopolítiques i petrolieres angleses. Però era un estat de l'ONU. La querra contra l' Iraq va tenir fa dotze anys una justificació aparent que podia ser prou convincent per a alguns, és a dir, el càstig a un Estat de l'ONU que n'ha envaït un altre. És clar, però, que les potències occidentals no sempre apliquen la mateixa regla, per exemple, no havien pas castigat la dictadura d'Indonèsia quan es va apoderar del territori de Timor, amb un balanç de moltíssims morts, després de la descolonització portuguesa el 1974 -75. Ningú no va anar a alliberar Timor fins que 20 anys després va caure la dictadura capitalista militar d'Indonèsia.

Que Iraq fos una dictadura no podia ser tampoc motiu suficient de guerra, perquè els Estats Units molt sovint han donat suport a dictadures, com les d' Indonèsia, Filipines, Brasil, Nicaragua, Xile i moltes altres, com la del general Franco, des de 1953 fins a la seva mort el 1975. Quan el president Aznar defensa el paper històric dels Estats Units al general Franco en l'època que Fraga (fundador i president del PP) era ministre de Franco. Els que som més grans, recordem l'abraçada d'Eisenhower a Franco en l'aeroport de Madrid el 1959, Franco li arribava al pit, tot plegat era una mica ridícul, però el suport dels Estats Units li va prolongar la vida política al genral 15 o 20 anys. Això no va ser cap broma... Que Estats Units defensa les democràcies és, doncs, mentida.

Ara bé, si Iraq va envair Kuwait, la veritable raó no foren els drets històrics sobre aquest territori, sinó el petroli, i la veritable raó de la guerra per alliberar Kuwait no fou la defensa d'un Estat de l'ONU ni la lluita contra la dictadura d'Iraq, sinó el petroli. Ara, la segona guerra contra Iraq serà també pel petroli, aquest cop no pas el petroli de Kuwait, sinó el petroli d'Iraq.

Joan Martínez Alier. Catedràtic de la UAB.

Diari de la Pau. Segona època, número 1.

Setmana del 31 de gener al 6 de febrer de 2003

B. Qüestions

Tria dues de les quatre qüestions que tens a continuació i respon-les.

  1. Digues quin valor semàntic té el mot "doncs" que apareix a l'oració "Que Estats Units defensa les democràcies és, doncs, mentida" (línia 19) Després torna a escriure l' oració substituint aquest mot per un altre amb el mateix significat.
  2. Explica la funció dels parèntesis i digues quina funció concreta té en aquest text el parèntesi que apareix a "... en l' època que Fraga (fundador i president del PP) era ministre de Franco" (línies 15-16).
  3. Al text apareixen exemples de dixi personal i temporal. Busca un exemple de cada tipus de dixi i explica en què consisteix aquest mecanisme referencial.
  4. Digueu a quin element del text remeten els pronoms febles datius (en funció de complement indirecte) que apareixen al text següent: "Els que som més grans, recordem l' abraçada d' Eisenhower a Franco en l' aeroport de Madrid el 1959, Franco li arribava al pit, tot plegat era una mica ridícul, però el suport dels Estats Units li va prolongar la vida política al general 15 o 20 anys".

Última modificació d'aquesta pàgina: 24 de febrer de 2004